Masywne szyny

Masywne szyny prądowe służą do przesyłu prądu ze źródła energii elektrycznej do użytkownika. Jako masywne szyny prądowe traktowane są również elementy połączeniowe i zestyki wykonane z cienkich materiałów jak np. blach. więcej tutaj

Taśmy elastyczne

Taśmy elastyczne, tzw. plecionki, wykonane są z płaskich i okrągłych przewodów miedzianych splecionych z pojedynczych oddzielnych drutów. więcej tutaj

Taśmy kompensacyjne

Taśmy kompensacyjne mają zastosowanie z jednej strony jako elementy kompensujące rozszerzalność materiałową i drgania w połączeniach szyn prądowych, z drugiej strony jako elementy przewodzące prąd w częściach maszyn i przyrządach rozdzielczych. więcej tutaj

Taśmy prądowe Ultraflexx

Ultraflexx – taśmy prądowe ultraelastyczne to elastyczne połączenia wykonane z miedzianych elastycznych plecionek. więcej tutaj

Złącza uziomowe

Złącza uziomowe to elastyczne połączenia wykonane z wysokoelastycznych taśm plecionych z pojedynczych drutów o średnicy 0,15 mm Ø. więcej tutaj