Imprint

   

  EMS Elektro Metall Spezialprodukte Sp. z o.o. 

  PL 95-035 Ozorkow
  ul. Łęczycka 101
  POLSKA  

   

  Telefon: +48 42 280 73 70/71, 72

  Faksem+48 42 254 2750

  e-mail: info(at)ems-polska.pl

   

   

  Numer NIP: PL6312646169

  Źródła pochodzenia obrazów i grafiki: iStockPhoto, Fotolia (©auremar), SXC (©agthabrown, ©fangol, @sxc-1413303, )

  Wyłączenie odpowiedzialności:

   

  Wyłączenie odpowiedzialności: treści zawarte na naszych stronach zostały opracowane z zachowaniem najwyższej staranności. Nie możemy jednak jako usługodawca ponosić żadnej odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność oraz aktualność tych treści. Zgodnie z § 7 ust. 1 Niemieckiej Ustawy o Mediach Elektronicznych (TMG) jesteśmy odpowiedzialni za własne treści zamieszczone na tych stronach według ogólnie obowiązujących przepisów. Według §§ 8 do 10 tejże ustawy nie jesteśmy jako usługodawca zobowiązani do monitorowania, przekazywanych lub zapisywanych informacji pochodzących z obcych źródeł,  jak również do ustalania okoliczności łamania prawa lub czynności niezgodnych z przepisami prawa. 

  Nie narusza to jednocześnie obowiązku dotyczącego usuwania lub blokowania możliwości korzystania z informacji zgodnie z ogólnie przyjętymi przepisami. Ponoszenie odpowiedzialności jest możliwe jednak dopiero od momentu po powzięciu wiadomości o zaistniałym konkretnym przypadku naruszenia prawa. W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa przystępujemy niezwłocznie do usunięcia tychże treści. Nie ponosimy również odpowiedzialności za linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treść nie mamy żadnego wpływu. Za powyższe treści odpowiedzialność ponoszą każdorazowo usługodawca lub administrator tychże stron. Strony opatrzone linkami zostają w momencie publikacji sprawdzone pod kątem ewentualnej możliwości naruszenia przepisów prawa. Nie stwierdzono w chwili umieszczenia linka na stronach treści niezgodnych z prawem. Jednakże stała kontrola stron opatrzonych linkami nie jest możliwa bez konkretnych wskazań prawnych i domniemania naruszenia przepisów prawa. W sytuacji powzięcia do wiadomości informacji o naruszeniu prawa odpowiednie linki zostaną przez nas niezwłocznie usunięte. 

   

  Prawa autorskie

  Treści niniejszych stron internetowych opracowanych przez administratora podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, przerabianie i rozpowszechnianie oraz każdego rodzaju wykorzystanie tychże treści wykraczające poza granice niemieckiego prawa autorskiego wymagają pisemnej zgody autora lub osoby opracowującej. Pobieranie i kopiowanie niniejszych stron jest dozwolone tylko i wyłącznie w celach prywatnych i niekomercyjnych. Jeśli treści na niniejszych stronach nie zostały stworzone przez administratora strony, wówczas przestrzegane są prawa autorskie osób trzecich. Szczególnie dotyczy to treści pochodzących od osób trzecich i są one w taki sposób oznaczone. Jeśli zauważą Państwo jakiekolwiek naruszenie praw autorskich prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas o tym. W przypadku powzięcia do wiadomości informacji o naruszeniu prawa, odpowiednie treści zostaną natychmiast usunięte.

  Ochrona danych. Korzystanie z naszej strony internetowej jest możliwe bez konieczności podawania danych osobowych. Jeśli na naszych stronach pobierane są dane osobowe, np. nazwisko, adres lub adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności. Dane te nie są przekazywane osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody. Zwracamy uwagę na możliwość istnienia luk w bezpieczeństwie podczas przesyłania danych przez Internet, np. podczas komunikacji pocztą elektroniczną Całkowita ochrona danych przed ingerencją ze strony osób trzecich nie jest możliwa. Wykorzystywanie przez osoby trzecie danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku umieszczania impressum w celu przesyłania niezamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych jest niniejszym wyraźnie zabronione.  Administratorzy stron zastrzegają sobie prawo do podjęcia odpowiednich kroków prawnych w przypadku otrzymywania niezamówionych informacyjnych materiałów reklamowych, np. przez spamy. 

   

  Ochrona danych dotycząca używania Google Analytics

  Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, narzędzia do analizy oglądalności stron internetowych, oferowanego przez Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. „Cookies”, pliki tekstowe zapisywane w pamięci komputera i umożliwiające analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje generowane przez pliki Cookies na temat korzystania przez Państwo ze strony internetowej  zostają przekazane na serwer Google w USA i tam przechowywane. W przypadku aktywacji  anonimowości adresu IP zostaje Państwa adres uprzednio przez Google skrócony w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw objętych traktatem o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostaje przesłany na jeden z serwerów w USA i tam skrócony. Na zlecenie administratora niniejszej strony Google wykorzystuje informacje celem oceny korzystania przez Państwo ze strony internetowej, tworzenia raportów dotyczących ruchów na stronie oraz celem świadczenia administratorowi strony internetowej innych usług związanych z ruchem na stronie internetowej i korzystania z Internetu. Adresu IP uzyskanego w ramach działania Google Analytics z Państwa przeglądarki firma Google nie będzie łączyć z żadnymi innymi danymi będącymi w ich posiadaniu. Istnieje również możliwość rezygnacji przez Państwo z zapisów plików Cookies poprzez odpowiednie ustawienia w Państwa przeglądarce internetowej, w takich przypadkach jednakże może być niemożliwym korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Mogą Państwo także zablokować zapisywanie wygenerowanych przez Cookies danych (włącznie z Państwa adresem IP) dotyczących korzystania przez Państwa z niniejszej strony oraz ich przesyłanie do i przetwarzanie przez firmę Google. W tym celu należy skorzystać z podanego linku oraz pobrać i zainstalować dostępne wtyczki do przeglądarki internetowej.  http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.  

   

  Ochrona danych dotycząca używania Google +1

  Za pomocą przycisku Google +1 można publikować dane na całym świecie. Google +1 umożliwia Państwu i innym użytkownikom otrzymywanie spersonalizowanych danych od Google i naszych partnerów. Google zapisuje zarówno informację, ze kliknęliście Państwo na przycisk Google +1 jak i informacje o stronie, która w tym momencie była otwarta. Państwa +1 mogą stanowić wskazówkę i być wyświetlane razem z nazwą Państwa profilu oraz zdjęciem w usługach Google, jak wyniki wyszukiwania lub Państwa profil Google, a także w innych miejscach na stronach internetowych. Google zapisuje informacje o wszystkich kliknięciach +1, aby ulepszać usługi Google dla Państwa i innych użytkowników Internetu. Aby korzystać z przycisku Google +1, trzeba posiadać widoczny, publiczny profil Google, który musi zawierać przynajmniej nazwę. Ta nazwa będzie wykorzystywana we wszystkich usługach Google. W niektórych przypadkach ta nazwa może zastąpić inną nazwę, której używacie Państwo do dzielenia się danymi przez Państwa konto Google. Nazwa Państwa profilu Google może być widoczna dla innych użytkowników, którzy znają Państwa adres e-mail lub otrzymali od Państwa inne informacje umożliwiające identyfikację.

Wykorzystywanie zgromadzonych danych oprócz wyżej wymienionych celów udostępnione przez Państwa informacje będą wykorzystywane zgodnie z polityką ochrony danych firmy Google. Google może publikować statystyki aktywności użytkowników korzystających z usługi +1 oraz przekazywać je innym użytkownikom i partnerom, jak wydawcy, ogłoszeniodawcy lub powiązane strony internetowe.

   

  Agencja internetowa: givenmedia.com